Historia

Wiedza z zakresu sztuki palenia kawy oraz komponowania mieszanek, doskonalona przez dwa stulecia przez pokolenia rodu Michielsen oddanego tworzeniu kaw, którymi można się obecnie cieszyć na pięciu kontynentach. W okresie tym można zaobserwować wiele nowości. Te legendarne wydarzenia obejmują produkcję kawy z żołędzi podczas Wojny Światowej, pionierskie opracowanie pakowania kawy mielonej i pakowania próżniowego oraz wprowadzenie pierwszej koncepcji filtra do kubka. W obecnych czasach firma koncentruje się na nowych inicjatywach i innowacjach.